alvepi ))) inteligence v datech
Obchodní systémy

Toto odvětví dělíme na Kancelářské systémy a Skladové systémy. Pro kancelář nabízíme řadu modulů ulehčujících a zpřehledňujících připravovanou nebo probíhající práci. Moduly došlá pošta, odeslaná pošta, workflow, objednávky a ostatní opravdu nabízí velikou úsporu času a zpětnou přehlednost předchozích operací. Skladové systémy nabízí přehledné a kompletní řešení zpracované podle potřeb zákazníka. Díky možnosti práce v síti a to i pomocí VPN v internetu je možný přístup do skladů např. z počítačů v celém světě. Což pro firmy s více skladovými prostory je nepostradatelnou výhodou.


Copyrigt © 2004, 2005, 2006, 2007 www.alvepi.com